https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/Microsoft.BYOLSQLServer2014SP2EnterpriseWindowsServer2012R2-ARM.1.0.12/Icons/Large.png

{BYOL}SQL Server 2014SP2 on Windows Server 2012R2

Microsoft
SQL Server 2014SP2 BYOL Images on Windows Server 2012R2

{BYOL}SQL Server 2014SP2 on Windows Server 2012R2

Microsoft

SQL Server 2014SP2 BYOL Images on Windows Server 2012R2

SQL Server 2014SP2 Enterprise and Standard BYOL Images on windows server 2012R2