https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/microsoftsqlserver.sql2019-ws2019enterprise-ARM.1.0.10/Icons/Large.png

SQL Server 2019 on Windows Server 2019

Microsoft
SQL Server 2019 images on Windows Server 2019

SQL Server 2019 on Windows Server 2019

Microsoft

SQL Server 2019 images on Windows Server 2019

SQL Server 2019 Standard, Enterprise and Developer image on Windows Server 2019