https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/microsoftsqlserver.sql2017-ws2019enterprise-ARM.1.0.11/Icons/Large.png

SQL Server 2017 on Windows Server 2019

Microsoft
SQL Server 2017 images on Windows Server 2019

SQL Server 2017 on Windows Server 2019

Microsoft

SQL Server 2017 images on Windows Server 2019

SQL Server 2017 Developer, Enterprise, Express, Standard and Web Images on Windows Server 2019