https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/Microsoft.BYOLSQLServer2017EnterpriseWindowsServer2016-ARM.1.0.21/Icons/Large.png

{BYOL} SQL Server 2017 on Windows Server 2016

Microsoft
SQL Server 2017 BYOL Images on Windows Server 2016

{BYOL} SQL Server 2017 on Windows Server 2016

Microsoft

SQL Server 2017 BYOL Images on Windows Server 2016

SQL Server 2017 Enterprise and Standard BYOL Images on Windows Server 2016