https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/Microsoft.FreeLicenseSQLServer2016SP2DeveloperWindowsServer2016-ARM.1.0.23/Icons/Large.png

SQL Server 2016 SP2 on Windows Server 2016

Microsoft
SQL Server 2016 SP2 images on Windows Server 2016

SQL Server 2016 SP2 on Windows Server 2016

Microsoft

SQL Server 2016 SP2 images on Windows Server 2016

SQL Server 2016 SP2 Developer, Enterprise, Express, Standard and Web Images on Windows Server 2016