https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/Microsoft.BYOLSQLServer2016SP2EnterpriseWindowsServer2016-ARM.1.0.19/Icons/Large.png

{BYOL}SQL Server 2016 SP2 on Windows Server 2016

Microsoft
SQL Server 2016 SP2 BYOL Images on Windows Server 2016

{BYOL}SQL Server 2016 SP2 on Windows Server 2016

Microsoft

SQL Server 2016 SP2 BYOL Images on Windows Server 2016

SQL Server 2016 SP2 Enterprise, Express, Standard and Web BYOL Images on Windows Server 2016