https://gallery.windowsazure.cn/artifact/20161101/Microsoft.BYOLSQLServer2016SP1EnterpriseWindowsServer2016-ARM.1.0.19/Icons/Large.png

{BYOL}SQL Server 2016 SP1 on Windows Server 2016

Microsoft
SQL Server 2016 SP1 BYOL Images on Windows Server 2016

{BYOL}SQL Server 2016 SP1 on Windows Server 2016

Microsoft

SQL Server 2016 SP1 BYOL Images on Windows Server 2016

SQL Server 2016 SP1 Developer, Enterprise, Express,Standard and Web BYOL Images on Windows Server 2016